Logo

Oleje Hydrauliczne

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

15 13,5 ÷ 16,5 180 -45
22 19,8 ÷ 24,2 200 -42
32 28,8 ÷ 35,2 210 -39
46 41,4 ÷ 50,6 220 -39
68 61,2 ÷ 74,8 230 -36
100 90 ÷ 110 240 -30
VECO Hydron Premium HD
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych systemach hydraulicznych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości posiada właściwości oleju wielosezonowego. Przeznaczony do układów pracujących w dużych różnicach temperatur zewnętrznych. Posiada bardzo dobre własności przeciwzużyciowe. Zalecany do układów, w których występują wysokie ciśnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Sześć klas lepkości pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu układu hydraulicznego.

Spełnia wymagania

dla olejów hydraulicznych klasy HV, HVLP:
DIN 51524 cz. 2 i 3, PN-94/C-96057-6, Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S3, AFNOR NF E 48-603, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Hägglunds Dennison HF-0, ISO 3448, PN-78/C-96098, ZN-PTX-OH-10005.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

10 9,0 ÷ 11,0 160 -39
15 13,5 ÷ 16,5 180 -36
22 19,8 ÷ 24,2 200 -36
32 28,8 ÷ 35,2 210 -33
46 41,4 ÷ 50,6 220 -30
68 61,2 ÷ 74,8 230 -27
100 90 ÷ 110 240 -24
150 135 ÷ 165 250 -21
VECO Hydron HD
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych systemach hydraulicznych. Posiada bardzo dobre własności przeciwzużyciowe. Zalecany do układów, w których występują wysokie ciśnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Osiem klas lepkości pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu układu hydraulicznego. Posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa NR B/1577/2006 dopuszczający do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Spełnia wymagania

dla olejów hydraulicznych klasy HM, HLP:
DIN 51524 cz. 2, PN-91/C-96057-5, AFNOR NF E 48-603, David Brown S1.53.101, CETOP RP91H, Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S3, ISO 3448, PN-78/C-96098, ZN-PTX-OH-10004.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

10 9,0 ÷ 11,0 160 -39
15 13,5 ÷ 16,5 180 -36
22 19,8 ÷ 24,2 200 -36
32 28,8 ÷ 35,2 210 -33
46 41,4 ÷ 50,6 220 -30
68 61,2 ÷ 74,8 230 -27
100 90 ÷ 110 240 -24
150 135 ÷ 165 250 -21
VECO Hydron
Zastosowanie
Mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w układach, w których występują wysokie ciśnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Osiem klas lepkości pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu układu hydraulicznego.
Spełnia wymagania

dla olejów hydraulicznych klasy HL:
DIN 51524 cz. 1, PN-91/C-96057-4, AFNOR NF E 48-603, ISO 3448, PN-78/C-96098, ZN-PTX-OH-10003.