Logo

Oleje konserwacyjne lekkie

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  4,0 70 -
VECONOL Kalibrol
Zastosowanie

Olej konserwacyjno – myjący przeznaczony do sprawdzania, regulacji, mycia i konserwacji pomp wtryskowych i wtryskiwaczy silników wysokoprężnych. Zalecany także do czasowej ochrony przed korozją części metalowych aparatury paliwowej w czasie magazynowania.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-04000.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

13 19,0 170 -27
N-13 19,0 170 -45
VECONOL
Zastosowanie

Olej konserwacyjny przeznaczony do czasowej ochrony przed korozją i smarowania precyzyjnych mechanizmów, narzędzi i innych elementów metalowych. Olej Veconol N-13 zaleca się do konserwacji i smarowania urządzeń i mechanizmów pracujących w bardzo niskich temperaturach.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03011