Logo

Oleje elektroizolacyjne

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp.40°C[mm2/s]

Temperatura

zapłonu [°C]

Temperatura płynięcia [°C]

  9.5 140 -40
VECO Trafol TN Super
Zastosowanie

Wysokiej jakości, mineralny olej transformatorowy, przeznaczonym do napełniania transformatorów, przekładników i aparatury łączeniowej. Może także być stosowany w innych typach aparatury elektrycznej, w których występują wyładowania z wytworzeniem łuku elektrycznego.

Spełnia wymagania

PN-90/C-96058, IEC 296.