Logo

Oleje maszynowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

10 9,0 ÷ 11,0 160 -21
15
13,5 ÷ 16,5
185 -18
22
19,8 ÷ 24,2
205 -15
32
28,8 ÷ 35,2
215 -15
46
41,4 ÷ 50,6
235 -15
68
61,2 ÷ 74,8
245 -12
100 90 ÷ 110 260 -9
VECO Megol
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania przekładni, łożysk i prowadnic w różnych typach maszyn i urządzeń przemysłowych, w których występują lekkie obciążenia, a temperatura pracy nie przekracza  50°C. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

PN-85/C-96070, DIN 51501, ISO 3448, ZN-PTX-OM-04001.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

10 9,0 ÷ 11,0 160 -39
15
13,5 ÷ 16,5
185 -36
22
19,8 ÷ 24,2
205 -36
32
28,8 ÷ 35,2
215 -33
46
41,4 ÷ 50,6
235 -30
68
61,2 ÷ 74,8
245 -27
100 90 ÷ 110 260 -24
VECO Megol Z
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania przekładni, łożysk i prowadnic w różnych typach lekko obciążonych maszyn i urządzeń przemysłowych. Zawiera dodatki obniżające temperaturę płynięcia. Zalecany do stosowania w niskich temperaturach, w pomieszczeniach nieogrzewanych i na zewnątrz budynków. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

PN-88/C-96071, DIN 51501, ISO 3448, ZN-PTX-OM-04101.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

5 4,0 ÷ 5,5 145 -48
7 6,0 ÷ 8,0 150 -45
10 9,0 ÷ 12,0 155 -42
VECO Megol WR
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych i precyzyjnych obrabiarek. Może też być stosowany do smarowania maszyn pracujących w niskich temperaturach. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04301, BN-72/0535-31, DIN 51524 cz. 1, ISO 3438.