Logo

Preparaty technologiczne

Produkt

Lepkość kinematyczna  [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  31,0 (w 100 oC) 280 -6
VECO Tenol KC
Zastosowanie

Olej mineralny przeznaczony do nasycania izolacji kabli energetycznych. Jest komponentem do produkcji syciw i zalew kablowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OT-10001.

Produkt

Lepkość kinematyczna [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

PN-7 6,8 (w 40 oC) 180 -27
PN-20 20,0 (w 40 oC) 210 -18
PN-30 31,0 (w 40 oC) 220 -15
PN-70 71,0 (w 40 oC) 230 -12
PN-100 105,0 (w 40 oC) 240 -9
PN-500 505,0 (w 40 oC) 300 -9
VECO Tenol PN
Zastosowanie

Oleje stosowane jako zmiękczacze przy produkcji mieszanek syntetycznych kauczuków termoplastycznych w celu uzyskania ich odpowiedniej plastyczności przy równoczesnym zachowaniu wytrzymałości na ścieranie. Mogą być także stosowane jako oleje smarowe i obróbkowe przy obróbce metali, w przypadkach, gdy nie są wymagane środki o dużej odporności na starzenie oraz zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OT-10002.

Produkt

Lepkość kinematyczna [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

E 32 (100 oC) 310 -9
ES 29 (100 oC) 280 0
VECO Impregnol
Zastosowanie

Oleje tworzące emulsje z wodą, służące do impregnacji wełny mineralnej w procesie jej wytwarzania. Impregnol ES tworzy trwałą, bardzo stabilną emulsję.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OI-10002.

Produkt

Lepkość kinematyczna [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  10,0 (w 100 oC) 220 -
VECO Tenol AZ
Zastosowanie

Preparat technologiczny do nanoszenia natryskowego, przeznaczony do zapobiegania zbrylaniu i pyleniu nawozów mineralnych, w trakcie ich produkcji i magazynowania. Zalecany do stosowania przy produkcji wszystkich typów nawozów mineralnych.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  15,0 (w 100 oC) 220 -
VECO Tenol PP
Zastosowanie

Preparat technologiczny do nanoszenia natryskowego, przeznaczony do zapobiegania pyleniu nawozów mineralnych, w trakcie ich produkcji, przeładunku i pakowania. Zalecany do stosowania przy produkcji wszystkich typów nawozów mineralnych.

Spełnia wymagania