Logo

Rozpuszczalniki

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  1,8 40 0,8
VECO Benzyna lakowa
Zastosowanie

Środek przeznaczony do stosowania jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych. Lekki produkt naftowy otrzymywany z zachowawczej przeróbki ropy naftowej, poddanej hydrorafinacji i rektyfikacji.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Gęstość w temp. 15 °C [kg/litr]

  - - -36
VECO Benzyna ekstrakcyjna
Zastosowanie

Środek przeznaczony do stosowania jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym i farbiarskim oraz do mycia i odtłuszczania w przemyśle metalowym. Lekki produkt naftowy, otrzymywany w procesie zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Składa się z lekkich, niskowrzących frakcji węglowodorowych,  pozbawionych węglowodorów aromatycznych i siarki.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

 

Gęstość w temp.15 , °C [kg/litr]

  2,0 50 0,8
VECO Antykor B
Zastosowanie

Środek przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i tłuszczowych oraz do czasowego zabezpieczania przed korozją. Zalecany do usuwania powłok konserwacyjnych i środków smarnych z metalowych części maszyn

Spełnia wymagania

 

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

 

Gęstość w temp.15 , °C [kg/litr]

  2,0 56 0,8
VECO Antykor BV
Zastosowanie

Środek przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i tłuszczowych oraz do czasowego zabezpieczania przed korozją.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

 

Gęstość w temp.15 , °C [kg/litr]

  2,0 60 0,82
VECO Antykor S
Zastosowanie

Środek syntetyczny przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i tłuszczowych oraz do czasowego zabezpieczania przed korozją. Nie zawiera związków chlorowcoorganicznych i węglowodorów aromatycznych oraz wykazuje stosunkowo niską lotność, dzięki temu jest bezwonny, bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla obsługi.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

 

Gęstość w temp.15 , °C [kg/litr]

  1,7 - 0,78
Vecorol ZE-27 R10
Zastosowanie

Środek przeznaczony do czyszczenia i konserwacji styków elektrycznych. Jest produktem półsyntetycznym, zawierającym inhibitory utleniania i dodatki myjące.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

 

Gęstość w temp.15 , °C [kg/litr]

  200 220 0,98
VECO Cleaner HT
Zastosowanie

Środek przeznaczony do mycia obiegowych układów olejowych. Stosowany w formie dodatku do oleju obiegowego przed jego wymianą. Powoduje oderwanie i rozpuszczenie osadów, laków i innych zanieczyszczeń zalegających w układzie. Łatwo i równomiernie rozprowadza się w całym układzie. Zapewnia ochronę antykorozyjną

Spełnia wymagania