Logo

Oleje Silnikowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  8,0 (w 100 oC) 190 -30
VECO Mix Syntex S
Zastosowanie

Syntetyczny, ekologiczny, biodegradowalny olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w nowoczesnych, wysilonych silnikach dwusuwowych o dużej mocy, chłodzonych powietrzem lub wyposażonych w wodne układy chłodzenia (zamknięte lub pobierające wodę z akwenu), napędzających łodzie motorowe, jachty i skutery wodne. Olej nie zawiera rozpuszczalnika, wymaga mechanicznego wymieszania z paliwem. Jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej, należy stosować mieszankę oleju z paliwem w proporcjach 1 : 100.

Spełnia wymagania

API TC, TC+, TD, NMMA TC-W3,
klasa płynności i mieszalności
wg SAE J 1536 M/F-3.