02.10.2018

Rozporządzenia UE dotyczące używania środków biobójczych mają usprawnić funkcjonowanie rynku tych produktów, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony ludzi i środowiska. Stosowanie cieczy obróbczych zawierających biocydy będzie wymagało zachowania szczególnych środków ostrożności i nadzoru prawnego. Uwarunkowania formalne to też wyzwanie dzięki, któremu oferta naszych preparatów jest dopasowana do Waszych oczekiwań . Troska o bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu parametrów związanych z samą obróbką to cele jakie postawiliśmy sobie pracując nad zupełnie nowymi chłodziwami. Katalog naszych chłodziw znajdziesz tutaj, a niżej jest materiał do pobrania - również o koncentratach bezbiocydowych.