1. W czasie eksploatacji emulsji woda paruje – pozostają rozpuszczone zanieczyszczenia i olej. Rośnie stężenie emulsji i zwiększa się twardość wody w emulsji. Twardość wody większa od 25 on powoduje spadek trwałość emulsji, mogą się pojawiać plamy na elementach.
 2. Emulsja gromadzi wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia - oleje z maszyny, kurz, wióry, odpady.
 3. Z powodów wymienionych w pkt1 i pkt2, nie da się żadnej emulsji eksploatować bezproblemowo kilkanaście miesięcy (termin końcowy jest uzależniony od ilości dolewek oraz wymagań użytkownika).
 4. Emulsje stosowane zgodnie z zaleceniami nie są szkodliwe dla ludzi.
 5. Objawy zakażenia są zależne od rodzaju bakterii: najczęściej jest to nieprzyjemny zapach, gęsty kożuch na powierzchni  emulsji, zaczerwienienia skóry, trudno gojące się ranki i zadrapania na skórze. W przypadku małych dolewek następuje to gwałtowniej.
 6. Wiosną i latem z powodu wyższych temperatur otoczenia i wyższej zawartości mikrodrobin organicznych w powietrzu znacznie łatwiej o zakażenie układu.
 7. Zimą, z powodu przemarznięcia, koncentrat może się rozwarstwić i nie da się emulgować – nie dopuszczać do przemarznięcia. Rozwarstwiony koncentrat można próbować podgrzać do ok. 25 oC i dobrze wymieszać, ale czasem prościej i pewniej jest wymienić.
 8. Często odbiorcy mają refraktometry wymagające stosowania współczynnika korekcyjnego – zapominają o tym i zaniżają wynik.
 9. Trwałość można przedłużyć stosując środki biobójcze: KATHON 886 MW - interwencyjnie, GROTAN OX – profilaktycznie, raz na miesiąc (podnosi pH). Przed wymianą emulsji, do mycia układu, wskazane jest stosowanie środka myjąco-dezynfekującego – Cleaner KD-1.
 10. Przy spadku stężenia emulsji poniżej 2,5% emulsja może stracić ochronne właściwości antykorozyjne.
 11. Spadek pH poniżej 8,0 intensyfikuje rozwój mikroorganizmów. Starać się utrzymywać w granicach 8,5 do 9. Odczyn powyżej 9 jest niekorzystny przy obróbce aluminium, powyżej 9,5 może działać drażniąco na skórę.
 12. Aby opóźnić proces wymieniony w pkt 1 i 10 należy unikać uzupełniania stanu chłodziwa przez dolewanie wody. Koncentrat zawiera substancję obniżające twardość wody i podnoszące odczyn pH. Zaleca się uzupełnianie stanu emulsją o stężeniu o 10 do 50% niższym od użytkowego, a nie wodą.
 13. Zawsze dodawać koncentrat do wody - w przeciwnym przypadku może utworzyć się emulsja odwrotna – majonez!