Środek przeznaczony do stosowania jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym i farbiarskim oraz do mycia i odtłuszczania w przemyśle metalowym. Lekki produkt naftowy, otrzymywany w procesie zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Składa się z lekkich, niskowrzących frakcji węglowodorowych,  pozbawionych węglowodorów aromatycznych i siarki.

Spełnia wymagania 
Produkt
Lepkość kinematyczna 
w temp. 20 °C [mm2/s]
Temperatura
zapłonu, [°C]
Gęstość w temp. 15 °C [kg/litr]
  - - -36
🗙

Zapytaj o produkt