Półsyntetyczny olej emulgujący do sporządzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz obróbki o plastycznej i szlifowania żeliwa, stali i metali kolorowych. Z wodą o twardości do 20°n tworzy stabilną mikroemulsję. Zapewnia zadowalającą ochronę przed korozją już w stężeniu 2%. Emulsja posiada zwiększoną odporność na zakażenie bakteriami, dzięki czemu może być stosowana w sposób długotrwały. Daje dobre wyniki przy obróbce ciężkiej dzięki doskonałym właściwościom smarnym. Zapewnia niskie zużycie narzędzi.

Spełnia wymagania 

ZN-PTX-OO-08601.

Produkt pH emulsji na wodzie 15 °n,typowe wartości Typ emulsji Lepkość kinematyczna koncentratu w temp. 40 °C, [mm2/s], typowe wartości
  9,3 transparentna 80
🗙

Zapytaj o produkt