Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach dwusuwowych o pojemnościach 20 - 500 cm chłodzonych powietrzem lub wodą (z wyjątkiem silników do łodzi motorowych), napędzających pilarki, kosiarki spalinowe i inne urządzenia stosowane w leśnictwie i ogrodnictwie. Olej nie zawiera rozpuszczalnika, wymaga mechanicznego wymieszania z paliwem. Jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej, należy stosować mieszanki oleju z paliwem w proporcjach od 1 : 40 do 1 : 50.

Spełnia wymagania 

ZN-PTX-94/OS-17002,
API TC,
SAE 40.

Produkt
Lepkość kinematyczna 
w temp. 100  °C [mm2/s]
Temperatura
zapłonu, [°C]
Temperatura
płynięcia, [°C]
  13,5 250 -27
🗙

Zapytaj o produkt