Oleje przeznaczone do smarowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych, przy różnych temperaturach pracy i możliwości rozcieńczania oleju czynnikiem chłodzącym.

Spełnia wymagania 

PN-74/C-96072.

Produkt
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40 °C [mm2/s]
Temperatura
zapłonu, [°C]
Temperatura
płynięcia, [°C]
TZ-13 14 (w 50 oC) 170 -51
TZ-19 21(w 50 oC) 180 -45
TZ-28 29 (w 50 oC) 200 -39
WZ 29 (w 20 oC) 150 -51
🗙

Zapytaj o produkt