Olej mineralny przeznaczony do nasycania izolacji kabli energetycznych. Jest komponentem do produkcji syciw i zalew kablowych. Kompozycja oleju mineralnego oraz jego własności lepkościowe zapewniają bardzo dobre własności dielektryczne oleju Veco Tenol KC S.

Produkt Lepkość kinematyczna  [mm2/s] Temperatura
zapłonu, [°C]
Temperatura
płynięcia, [°C]
  22 (w 100 oC) 270 -15
🗙

Zapytaj o produkt