Smar z dodatkiem grafitu naturalnego przeznaczony do smarowania silnie obciążonych łańcuchów napędowych i przenośnikowych, otwartych przekładni zębatych i mechanizmów wolnoobrotowych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 60°C. Spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Wojsko Polskie dla smaru samochodowego grafitowanego kod MPS G-9420-PL. Uzyskał CERTYFIKAT ZGODNOŚCI z dokumentami normatywnymi, wydany przez Pracownię Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Służby MPS.

Spełnia wymagania 

WTWT-MPS-057:1997,
PN-C-96153,
ZN-PTX-SP-1200

Produkt
Klasa konsystencji NLGI
Temperatura
kroplenia, [°C]
Obciążenie zespawania [kG]
  2 115 800
🗙

Zapytaj o produkt