Preparat skomponowany na bazie olejów mineralnych, które są nośnikiem dodatków myjąco-konserwujących dobranych pod kątem spełnienia specyficznych wymagań ochrony łańcuchów i prowadnic pił mechanicznych. Preparat zapewnia odpowiednie własności lepkościowe i dobrą przyczepność w zróżnicowanych warunkach temperaturowych.

Spełnia wymagania 

ZN-PTX-09/PR-15001

Produkt Lepkość kinematyczna 
w temp. 40 °C [mm2/s]
Temperatura
zapłonu, [°C]
Temperatura
płynięcia, [°C]
  8,5 (w 100 oC) 220 -27
🗙

Zapytaj o produkt